Attīstīt iekšējo motivāciju un ticību savām spējām

Lai arī varētu šķist, ka skolotāju un vecāku galvenais uzdevums ir mācīt bērnus, patiesībā svarīgāk par mācīšanu ir motivēt bērnus mācīties un apgūt jaunas zināšanas pašiem, radīt bērnos zinātkāri pēc piedzīvojumiem un iemācīt nebaidīties mēģināt un kļūdīties. Ikvienam bērnam ir motivācija  un zinātkāre, bet dažreiz, paši negribot, vecāki apslāpē šo vēlmi, nemitīgi aizrādot bērnam, ka viņš kaut ko dara nepareizi, vai mudinot bērnu atkārtot vecāka noteikto paraugu, neļaujot bērnam eksperimentēt un attīstīt savu radošumu. Lai ļautu bērniem vadīt mācību procesu, šobrīd Latvijas izglītības iestādēs tiek īstenota pilnveidota pieeja mācībām, kur svarīga loma ir pašvadītam mācību procesam. Lai attīstītu patstāvību un pašvadītas mācīšanās prasmes, bērni paši izdara izvēles un izlemj, ko un kādā veidā viņi darīs. 

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana dažkārt rada vecākos jautājumu, kādēļ kaut kas bija jāmaina, ja mēs gadiem esam mācījušies pēc vienas sistēmas un visi veiksmīgi esam ieguvuši izglītību. Mūsdienu bērni dzīvo atšķirīgā pasaulē. Tā kā pasaule nepārtraukti mainās, bērniem ļoti svarīga ir vēlme mācīties un apgūt jaunas prasmes un zināšanas, pašiem veidot izpratni. Prasme vadīt savu mācību procesu bērniem pieaugot ļaus veiksmīgāk izvirzīt un sasniegt personīgos mērķus, neapšaubot savas izdarītās izvēles. Bērnam ir jāiemācās darboties patstāvīgi un izdarīt izvēles bez pieaugušo norādēm, jāspēj plānot, īstenot, uzraudzīt savas darbības patstāvīgi un prast atpazīt, nosaukt un pārraudzīt savas emocijas. Šīs prasmes ļauj bērnam veiksmīgi tikt galā ar izaicinājumiem un problēmsituācijām, meklēt neordinārus risinājumus un nebaidīties pieļaut kļūdas. 

Apgūt zināšanās eksperimentējot un darot

Liela daļa no mums, visticamāk, skolas laikā būs uzdevuši skolotājam jautājumu – kur mums tas noderēs, kad būsim pieauguši? Viens no mācību galvenajiem uzdevumiem ir veicināt bērna zinātkāri, lai bērns pats vēlētos mācīties un justos motivēts apgūt jaunas zināšanas, prasmes, veidot izpratni par pasauli. Bērnam ir jāsajūt, ka mācīties un apgūt jaunas zināšanas ir aizraujoši un interesanti. Ja mācību process ir interesants, bērnam ir iespēja praktiski darboties, veikt eksperimentus, pētījumus, ekskursijas, novērojumus dabā, viņš ir ieinteresēts mācīties. Saistoši un interesanti mācību līdzekļi, kas pievērš bērna uzmanību un mudina viņu tos izmantot, motivē bērnu iesaistīties – ne vienmēr tiem ir jābūt veikalā pirktiem materiāliem, arī dabā ir ļoti daudz materiālu, kurus bērni paši var savākt un izmantot mācībās.


Viena no svarīgākajām lietām, kas jāatceras gan vecākiem, gan skolotājiem, – ļaut bērnam pašam iesaistīties, vadīt mācību procesu. Dažreiz pieaugušajiem ir ļoti grūti pieņemt, ka bērnam ir sava pieeja kādas lietas risināšanai. Lai gan mums ļoti gribas pamācīt, parādīt, kā var izdarīt ātrāk, labāk vai vienkāršāk, jāatceras, ka tā ir tikai pēc mūsu domām, nevis bērna. Bērnam ir savs, individuālais skatījums uz dzīvi, viņš ir personība, kas spēj pats pieņemt lēmumus, kā atrisināt kādu uzdevumu vai problēmu. Pat ja mēs redzam, ka bērna izvēlētais risinājums var novest pie neveiksmes, mums ir jāļauj bērnam pašam to saprast, izdarīt secinājumus, meklēt jaunu, labāku risinājumu. Šādi mēs veidojam bērnam izpratni par lietām un to darbības principiem, ļaujam attīstīt savu radošumu un iztēli, kā arī ceļam bērna pašapziņu.

Pirmsskolas izglītības iestādēs pašvadītā mācīšanās tiek nodrošināta, piedāvājot izvēles iespējas atbilstoši bērna interesēm un prasmēm. Skolotājs kopā ar bērniem nolemj, kā viņi varētu apgūt nepieciešamās prasmes un zināšanas, un pārrunā, ko no šīm prasmēm bērni jau ir apguvuši un kas jāapgūst. Varam nomierināt tos vecākus, kuri satraucas, ka, ļaujot bērniem izvēlēties, viņi mācīsies tikai to, kas viņus interesē, bet atteiksies no sarežģītākiem uzdevumiem. Tas ir maldīgs priekšstats, jo bērni, kas ir motivēti mācību procesa laikā, nebaidās no jauniem izaicinājumiem un sarežģītiem uzdevumiem – viņi ir pašpārliecināti par sevi un zina, ka spēs atrisināt arī sarežģītus uzdevumus. 

Motivācija virza izziņas procesu un mācības

Pētījumi rāda, ka bērni, kuri ir motivēti, mācību procesā spēj noturēt lielāku uzmanību un labāk apstrādā informāciju – patiesa interese veicina lielāku atdevi mācībās. Tas palīdz bērniem labāk sastrādāties komandā, ieklausīties citu viedoklī un pieņemt, ka mēs katrs esam ar atšķirīgām idejām un pieeju problēmu risināšanā. Bērni ar prieku apgūst jauno, jo zina, ka mācīšanās ir aizraujošs process, kas rada prieku un kas ir pats svarīgākais – bērni zina, ka mācīties nav garlaicīgi.  

Pirmsskolas izglītības iestādes “Maziņš kā jūra” skolotāju galvenais uzdevums ir ļaut bērniem justies pārliecinātiem par saviem spēkiem, darboties patstāvīgi. Mūsu skolotāji saprot, ka katrs bērns ir personība un visiem nevar būt vienādas intereses, talanti un mācību temps, tādēļ mēs ieklausāmies ikkatrā bērnā, pieņemam viņa viedokli un pielāgojam apmācību tempu bērna spējām. Mūsu audzēkņi ir pētnieki, profesori, novērotāji un mākslinieki, un viņi nešaubās, ka mācīšanās ir aizraujošs process, kas sagādā prieku! Ja vēlaties, lai jūsu bērns mācās atbalstošā un motivējošā vidē, izvēlieties pirmsskolas izglītības iestādi “Maziņš kā jūra”.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu