Reklāmas iespējas

Reklāmas materiālu iesniegšanas tehniskie noteikumi Pilseta24.lv interneta portāliem

Tehniskie nosacījumi

1. Formāti un maksimāli pieļaujamais svars:

• Pilseta24.lv  portālos ir iespējams izvietot reklāmas banerus GIF, JPG, SWF vai HTML formātos; 
• Maksimāli pieļaujamais svars: 45KB vai mazāk (atkarībā no banera izmēra).

2. Flash baneru tehniskie parametri un prasības:

• Flashplayer versija: 7,8 vai 9; 
• Kadru frekvence (framerate): līdz 30 FPS; 
• Actionscript koda versija: ActionScript2;
• Datora procesora noslodze: ne vairāk kā 20%; 
• Jebkādi ārējo resursu pieprasījumi bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegti; 
• Flash dokumenta krāsai jābūt baltai, nepieciešamības gadījumā fona krāsu jāievieto atsevišķā slānī (layer); 
• Skaņas atļautas tikai pēc lietotāja darbībām ar baneri (onClick); 
• Kopā ar baneriem ir jāatsūta reklamējamās mājaslapas adrese (URL).

Uzmanību!
• Flash banera kodā getURL parametram ir jābūt clickTAG (tieši šādā pierakstā) un target parametram jābūt _blank.

on (release) { 
                     getURL(clickTAG, '_blank');
                     }

Baneru iesniegšana un izmaiņas

• Reklāmas baneris ir jānosūta uz e-pastu serviss@latvijastalrunis.lv

• Informācija par reklāmas banera izmaiņām vai nomaiņu Pilseta24.lv  portālos tiek pieņemta uz e-pastu serviss@latvijastalrunis.lv 

• Pilseta24.lv neatbild par baneru kļūdām un kvalitāti, ja par izmaiņām ir paziņots mutiski.

Pilseta24.lv  patur tiesības nepublicēt baneri, ja tas neatbilst iepriekšminētajiem tehniskajiem parametriem.