"Edmeka", SIA

"Edmeka", SIA

Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301
20016500 20016500 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

SIA "EDMEKA" iepērk visā Latvijas teritorijā nekustamos īpašumus - mežus, lauksaimniecības zemes ar ēkām, ar apgrūtinājumiem. Meža īpašumus - gan izstrādātu, gan daļēji izstrādātu, gan kailcirtes. Sniedz mežizstrādes pakalpojumus: forvardera, kniebējgalvas, šķeldošanas pakalpojumi. Apauguma attīrīšana. Meža novērtēšanas pakalpojumi.
SIA "EDMEKA" iepērk visā Latvijas teritorijā nekustamos īpašumus - mežus, lauksaimniecības zemes ar ēkām, ar apgrūtinājumiem. Meža īpašumus - gan izstrādātu, gan daļēji izstrādātu, gan kailcirtes. Sniedz mežizstrādes pakalpojumus: forvardera, kniebējgalvas, šķeldošanas pakalpojumi. Apauguma attīrīšana. Meža novērtēšanas pakalpojumi.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis 20016500
Mobilais tālrunis 20016500
E-pasts infoedmeka@gmail.com
E-pasts infoedmeka@gmail.com
Mājas lapa www.edmeka.lv

Atslēgvārdi

EDMEKA, darījumi ar nekustamo īpašumu, ekskavatoru pakalpojumi, EDMEKA, darījumi ar nekustamo īpašumu, ekskavatoru pakalpojumi, kniebējgalva, enerģētiskās koksnes sagatavošana, mežsaimniecība, kniebējgalva, enerģētiskās koksnes sagatavošana, mežsaimniecība, mežkopība, mežizstrāde. Mežsaimniecības pakalpojumi. Enerģētiskā koksne, mežkopība, mežizstrāde. Mežsaimniecības pakalpojumi. Enerģētiskā koksne, koku zāģēšana, koku, krūmu kniebējgalva, meža izvešana, pērk mežu, koku zāģēšana, koku, krūmu kniebējgalva, meža izvešana, pērk mežu, pērk cirsmas, jaunaudžu kopšana, mežizstrādes darbi, trimmerēšana, pērk cirsmas, jaunaudžu kopšana, mežizstrādes darbi, trimmerēšana, krūmu pļaušana, apauguma attīrīšana, aizaugušo teritoriju attīrīšana, krūmu pļaušana, apauguma attīrīšana, aizaugušo teritoriju attīrīšana, sakopšana, zāģēšana ar rokas zāģi, meža zāģēšana, zāģeri, sakopšana, zāģēšana ar rokas zāģi, meža zāģēšana, zāģeri, zāģeru pakalpojumi, Harvasters, forvarders, koka izvešana no meža, zāģeru pakalpojumi, Harvasters, forvarders, koka izvešana no meža, meža izvešana, baļķu izvešana, cirsmu izvešana, šķeldošana, meža izvešana, baļķu izvešana, cirsmu izvešana, šķeldošana, pērk nekustamo īpašumu, apaugumu novākšana, apaugumu izstrāde, pērk nekustamo īpašumu, apaugumu novākšana, apaugumu izstrāde, izvedējpakalpojumi, meža atjaunošana, kopšana, stādīšana, izvedējpakalpojumi, meža atjaunošana, kopšana, stādīšana, jaunaudžu kopšana, grāvju tīrīšana, stigu, pļavu attīrīšana. jaunaudžu kopšana, grāvju tīrīšana, stigu, pļavu attīrīšana. Meža apsaimniekošanas konsultācijas, ekskavatora pakalpojums, Meža apsaimniekošanas konsultācijas, ekskavatora pakalpojums, ekskavators ar kniebējgalvu, īpašuma uzraudzība, apsaimniekošanas darbi, ekskavators ar kniebējgalvu, īpašuma uzraudzība, apsaimniekošanas darbi, kokmateriālu transports, stigošana, dastošana, apmežošana, pameža tīrīšana, kokmateriālu transports, stigošana, dastošana, apmežošana, pameža tīrīšana, atzarošana, kupicu atjaunošana, kupicas, robežas. Pērk, iepērk, atzarošana, kupicu atjaunošana, kupicas, robežas. Pērk, iepērk, pirkt, samaksa tūlītēja. Iepērk meža īpašumu, iepērk cirsmas, pirkt, samaksa tūlītēja. Iepērk meža īpašumu, iepērk cirsmas, iepērk apaļkokus, īpašumu sadalīšana, visa veida meža īpašumu pirkšana, iepērk apaļkokus, īpašumu sadalīšana, visa veida meža īpašumu pirkšana, meža inventarizācija, cirsmu sagatavošana un dastošana, dokumentu meža inventarizācija, cirsmu sagatavošana un dastošana, dokumentu sagatavošana cirsmas apliecinājuma iegūšanai. Meža īpašumu iegāde, sagatavošana cirsmas apliecinājuma iegūšanai. Meža īpašumu iegāde, pērk meža zemi, meža uzpirkšana, pērk ieķīlātus mežus, pērk pērk meža zemi, meža uzpirkšana, pērk ieķīlātus mežus, pērk mežus ar apgrūtinājumiem, pērk izstrādes mežus, pērk mežus ar apgrūtinājumiem, mežus ar apgrūtinājumiem, pērk izstrādes mežus, pērk mežus ar apgrūtinājumiem, pērk izstrādes tiesības, iepērk īpašumus, pērk mežu ar zemi, pērk izstrādes tiesības, iepērk īpašumus, pērk mežu ar zemi, mantojuma lietas, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, objekta īpašuma novērtēšana, mantojuma lietas, Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale, objekta īpašuma novērtēšana, pērk lauku īpašumus, konsultē mežu apsaimniekošanas jautājumos. pērk lauku īpašumus, konsultē mežu apsaimniekošanas jautājumos.

Galerija

Saistītie uzņēmumi