Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs un tā noslēpumainā pagātne

shutterstock.com
shutterstock.com

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs atrodas Ventspils novada Ances pagasta Irbenē, bijušajā Padomju armijas pilsētiņā. Gan visa pilsētiņa – armijas bāze –, gan lokatori reiz bija viens no PSRS laiku slepenākajiem objektiem. Šajā vietā, kur vēl aizvien valda pamestības aura, iespējams izjust padomju savienības laikus vēl šodien. Viens no diviem šeit palikušajiem lokatoriem, ar kuriem tika noklausīti sakari Baltijas jūras reģionā, ir astotais lielākais pasaulē un sniedzas 47 metru augstumā. 

Militārais objekts "Zvaigznīte"

1967. gada vasarā Irbenes tuvumā tika uzsākti astronomijas un sakaru centra būvniecības darbi un izveidoti trīs lieli antenu kompleksi: RT-8 jeb "Urāna" spoguļa diametrs bija astoņi metri, RT-16 jeb "Plutona" – 16 metri un RT-32 jeb "Saturna" – 32 metri. Vienlaikus ar tehniskajām būvēm tapa arī kazarmas, dzīvojamie nami, viesnīca, kā arī citas ēkas. Irbenes radioantenu komplekss tika dibināts ar mērķi izspiegot saziņu rietumos.

Inženierzinātņu institūts "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VSRC) kā Latvijas Zinātņu akadēmijas struktūrvienība tika izveidots 1994. gada 22. jūlijā, kad valsts komisija pēc Latvijas neatkarības atgūšanas no Krievijas Federācijas armijas pārņēma agrāko PSRS, pārņemšanas brīdī Krievijas Federācijas, armijas daļas nekustamo īpašumu Irbenē, Ventspils rajonā.

No Krievijas armijas tika saņemti vien antenu reflektori jeb lielie metāla šķīvji. Nevienas no antenām, kam būtu jāatrodas parabolisko reflektoru fokusā, tur vairs nebija. Reflektora vadības ierīces bija tīši bojātas: tām izņemtas detaļas un vadu savienojumi, savukārt daudzdzīslu kabeļi pārzāģēti.

Tā kā Irbenes radioteleskops vairs nav slepens militārs objekts, tajā var doties ekskursijās gida pavadībā. Apmeklētājiem ir iespēja izstaigāt Irbenes armijas pilsētiņas teritoriju, doties pazemes tunelī, kā arī apskatīt raķešu inženiera Frīdriha Candera bijušo darba telpu.

Paraboliskās antenas

Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru apsaimnieko Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts. 2015. gada vasarā tika atjaunotas divas antenas, kas radioastronomijas centrā tiek izmantotas zinātniskos nolūkos: 32 metrus liela un pilnībā grozāma paraboliska antena RT-32, kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē, un otra – 16 metrus lielā RT-16.

Paraboliskās antenas tiek izmantotas starpzvaigžņu vides objektu novērojumos, Saules radionovērojumos, asteroīdu un Zemei tuvu esošo mākslīgo ķermeņu, tai skaitā kosmisko atlūzu radiolokācijā, sevišķi lielas bāzes interferometrijas novērojumos, sekojot objektiem ārpus Saules sistēmas.

Pētniecība mūsdienās

2016. gadā VSRC tika uzņemts Eiropas radioastronomijas novērojumu tīklā (EVN). Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūts "Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs" ir zinātnes izglītības centrs, kura specializācija ir augstas kvalitātes nākotnes pētniecisko pakalpojumu īstenošana kosmosa tehnoloģiju un signālapstrādes zinātnes jomās.
Centrā tiek novēroti dabiskie un mākslīgie radioavoti, uzkrāti dati fundamentālām un praktiskām dažādu nozaru dienestu (ģeodēzija, kosmoloģija, koordinātas, un citi) izpētes programmām, kā arī veikti satelītnavigācijas mērījumi.