Ugunsdrošības noteikumi – kādas pārmaiņas gaidāmas?

Foto: Pexels.com

2016. gadā Ministru kabinets pieņēma jaunus Ugunsdrošības noteikumus, kas paredz būtiskas izmaiņas un atbildības saimnieciskas darbības un publiskos objektos. 

Kopsavilkums par svarīgāko, kas ir mainījies ugunsdrošības jomā kopš 2016. gada 1. septembra
Vispārējie noteikumi:
• publiskās ēkās, kurās vienlaicīgi atrodas vairāk nekā 50 cilvēku, kā arī objektos, kuru infrastruktūra ir kritiska, atbildīgajai personai ne retāk kā reizi gadā jāorganizē praktiskās nodarbības, vadoties pēc ugunsdrošības instrukcijas sadaļas "Rīcība ugunsgrēka gadījumā";
• papildus ugunsdzēsības aparātu tehniskajai apkopei publisku objektu atbildīgajām personām, jānodrošina ugunsdzēsības aparātu vizuālā apskate;
• ēkās, kas ir augstākas par diviem stāviem, katru kāpņu telpu jānodrošina ar atbilstošu stāvu apzīmējumu (kārtas numuru);
• iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krānu komplektā ar šļūteni un stobru jānovieto tam paredzētā skapī. Šļūtenei ir jānodrošina kompakta strūkla. FN-SERVISS mājaslapā atradīsiet vērtīgus ekspertu padomus un normatīvo aktu prasību skaidrojumu attiecībā uz Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
• papildu prasības ir noteiktas attiecībā uz iekšējo ugunsdzēsības krānu pārbaudēm. Līdzās jau ierastajai pārbaudes kārtībai ir nepieciešams noteikt ūdens atdeves ražību pie ugunsdzēsības stobra. Vairāk par izmaiņām uzziniet šeit
• ugunsdrošības zīmēs vienotais ārkārtas numurs būs 112 (vairs nav izmantojams 01);
• pamanot ugunsgrēku vai izdzirdot trauksmes signālu, cilvēku pienākums ir ne tikai paļauties uz vadītāja organizēto evakuāciju, bet arī pašiem nekavējoties pamest ēku;
• izvietotajām zīmēm, kas attiecas uz ugunsdzēsības dienesta darbību, jābūt aprīkotām ar 2. klases gaismu atstarojošu virsmu, kā arī tām jābūt pastāvīgi izgaismotām;
• evakuācijas durvīm obligāti jābūt viegli pieejamām un atveramām no iekšpuses, tās nedrīkst aizkavēt šķēršļi (par šķērsli šajā gadījumā uzskatāms jebkas, kas liedz atvērt durvis ilgāk par 3 sekundēm);
• zīmi, kas norāda ceļu uz evakuāciju, un ir paredzēta vismaz 50 cilvēku evakuācijai jānodrošina ar iekšējo apgaismojumu, izmantojot autonomu enerģijas avotu. Tas pats attiecināms uz zīmēm, kas norāda uz evakuācijas ceļu – garāku par 20 m;
• attālums no viena evakuācijas plāna līdz otram, nedrīkst pārsniegt 40 m.

Kādi ugunsdrošības pasākumi jāīsteno līdz 2017. gada septembrim?
Gāzes noplūdi signalizējoši detektori. Telpās, kur izmantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda detektorus, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šo noteikumu, neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī, ja gāzes ierīce atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā. FN-SERVISS saviem klientiem piedāvā plašu detektoru, tostarp gāzes detektoru, sortimentu dažādām vajadzībām;
♦ Elektroinstalāciju un kontaktu savienojuma pārbaude. Elektropārbaude jāveic reizi 10 gados. Objektos, kuri atrodas ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā un spārdzienbīstamos objektos – reizi divos gados. No šī gada 1.septembra papildus ierastajai elektroinstalāciju mērījumu kārtībai, atbildīgajiem speciālistiem būs jānodrošina kontaktu savienojumu pārbaude, izmantojot termokameru;
 
Līdz 2017. gada 1. septembrim veiktie elektromērījumi ir spēkā esoši, un Objektu atbildīgajiem nav jāsatraucas par dubultiem tēriņiem, lai izpildītu šo normu.
 
Ugunsdrošības instrukcijas. Līdz šī gada 1. septembrim Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildinājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši jauno Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā. 
 
Noderīgu informāciju par ugunsdrošības dokumentāciju un instruktāžām atradīsiet šeit.
 
Lai tuvāk iepazītos ar jaunajām ugunsdrošības prasībām, uzzinātu par aktualitātēm un praktiskiem risinājumiem ugunsdrošības jomā, piesakieties informatīvajam semināram "Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?". 
Tuvākais seminārs notiks 2017. gada 29. septembrī Rīgā. Papildu informāciju un pieteikuma formu atradīsiet šeit.
 
FN-SERVISS ugunsdrošības ekspertu pārstāvniecības atrodas Rīgā, Valmierā un no maija vidus savs pārstāvis ir Kurzemes reģionam.