Partija "Kuldīgas novadam" pērn nav saņēmusi ziedojumus

Kuldiga24.lv
Kuldiga24.lv

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas vadītā partija "Kuldīgas novadam" arī 2015.gadā, tāpat kā gadu iepriekš, nav saņēmusi ziedojumus. Vienīgos ienākumus 1253 eiro apmērā partija pērn guvusi no saņemtās biedru naudas un iestāšanās naudas, liecina partijas gada pārskats.

Partijas izdevumi pērn sasnieguši 914 eiro. Naudas līdzekļu atlikums 2015.gada sākumā bija 563 eiro, bet gada beigās - 902 eiro.

Reklāmas pakalpojumiem partija 2015.gadā līdzekļus nav tērējusi. Galvenie naudas izlietojuma mērķi bijuši saistīti ar telpu īri, sakaru un interneta pakalpojumu apmaksu u.c. izdevumiem.

Partiju "Kuldīgas novadam" kopš tās dibināšanas brīža, 2012.gada 31.marta, vada Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.