Kuldīgas pašvaldības budžetā izdevumi par 2,29 miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus

.
.

Ventspils, 26.janv., LETA. Apstiprinātajā Kuldīgas novada 2018.gada pamatbudžetā ieņēmumi plānoti 23,75 miljonu eiro apmērā, bet izdevumi - 26,04 miljoni eiro, tādējādi izdevumi par 2,29 miljoniem eiro pārsniedz ieņēmumus, aģentūra LETA uzzināja pašvaldība.

Starpību pašvaldība segs no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas veido 1,2 miljonus eiro, un aizņēmumiem 2,6 miljonu eiro apmērā no Valsts kases attīstības projektu īstenošanai.

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, plānotie ieņēmumi palielināsies par 247 000 eiro, bet izdevumi - par 722 000 eiro.

Kā skaidroja Kuldīgas novada domē, pašvaldības budžeta izdevumi pieauguši vairāku iemeslu dēļ. Līdz ar minimālās algas palielināšanu līdz 430 eiro pieauguši izdevumi darbinieku atalgojumam. Atalgojums tiek palielināts arī tiem strādājošajiem, kuri saņem nedaudz lielāku algu par minimālo, tāpēc kopējie izdevumi atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pieauguši par 592 000 eiro, skaidroja pašvaldībā.

Tāpat budžeta izdevumi palielinājušies, jo pašvaldībai pilnībā jāpārņem pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" darbības nodrošināšana. Jau iepriekšējā gadā valsts samazināja finansējumu speciālajiem bērnudārziem, bet no 2018.gada tā finansē vairs tikai speciālo pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksu. Līdz ar to pašvaldības budžeta izdevumi šim bērnudārzam pieauguši par 320 000 eiro. Vēl budžetā paredzēti izdevumi skolēnu peldēšanas apmācībai jaunajā peldbaseinā.

Kuldīgas novada budžetā kā prioritātes izvirzītas novada iedzīvotāju labklājība, izglītības un kultūras infrastruktūra, uzņēmējdarbības attīstība, Kuldīgas vecpilsēta un valsts kultūras pieminekļi pagastos, kā arī kultūras pasākumi.

Izglītībai plānots izlietot 11,88 miljonus eiro jeb 46% no visiem izdevumiem. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai pašvaldība tērēs 7,26 miljonus eiro jeb 28% no visiem izdevumiem.

Sociālajai aizsardzībai atvēlēti 2,04 miljoni eiro, kultūrai un sportam - 2,98 miljoni eiro, administrācijas izdevumiem - 1,61 miljons eiro, veselībai - 21 619 eiro, bet sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 248 511 eiro.

Kuldīgas novada pašvaldības 2018.gada budžeta galvenā prioritāte, tāpat kā iepriekšējos gados, ir novada iedzīvotāju labklājība, skaidroja domē. Pašvaldība turpinās iesāktos pasākumus novada iedzīvotāju atbalstam. Turpināsies brīvpusdienu programma, kas kopā ar valsts brīvpusdienu programmu no 1. līdz 4.klasei aptver visus skolēnus un arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas programmu piecus un sešus gadus vecajiem bērniem.

Kopumā brīvpusdienas novadā tiek nodrošinātas vairāk nekā 3000 bērniem un jauniešiem. Skolēni, tāpat kā līdz šim, varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, lietderīgi pavadīt laiku pašvaldības līdzfinansētās vasaras nometnēs, kā arī iegūt praktiska darba iemaņas praksēs pie novada uzņēmējiem. Sportot gribētāji varēs apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības novada pagastos un nodarbības peldbaseinā, kā arī piedalīties ikgadējās Veselības dienās.

Nestrādājošie seniori vecumā no 73 gadiem arī 2018.gadā varēs izmantot iespēju 60 eiro apmērā apmērā braukt sabiedriskajā transportā novada teritorijā bez maksas. Tāpat no 75 gadu vecuma apaļās jubilejās seniori saņems 30 eiro pabalstu, bet 150 eiro no pašvaldības dāvanā saņems kāzu jubilāri, kuri svin savas ģimenes 50., 55., 60. vai turpmākās apaļās gadadienas. Atbalstot seniorus, pašvaldība plāno attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu, kā arī iecerēts strādāt, lai izveidotu senioru dienas centru personām ar demenci.

Arī 2018.gadā pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju iniciatīvas konkursā "Darīsim paši", kā arī līdzfinansēs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas konkursu. Sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu atbalstītajiem LEADER projektiem, šajā gadā dzīves vides uzlabošanai Vārmes pagastā atjaunos gājēju ceļu, bet Kuldīgas Jauniešu mājai labiekārtos pagalmu. Īvandes pagasta skolēnu pārvadāšanai plānots iegādāties jaunu skolēnu autobusu. No pašvaldības budžeta līdzekļiem taps rotaļu laukumi Kabilē, Snēpelē un Sermītē, izgatavos un uzstādīs laipu Ķikuru ezerā, Rumbas pagasta Ventas ciemā un Mežvaldē ierīkos video novērošanas sistēmu, bet Gudenieku pagastā restaurēs Dūres kapu zvanu torni.

Veicot izglītības iestāžu uzlabošanu, šogad plānots turpināt pērn iesākto telpu atjaunošanu Kuldīgas 2.vidusskolā, kas norisinās ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu, kā arī Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izmantotās Pelču pils jumta atjaunošanu. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas vecajai ēkai Pētera ielā 5 nepieciešams sakārtot fasādi un jumtu. Savukārt pie pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte", kur līdz ar pāreju arī uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu palielinājies audzēkņu skaits, iecerēts uzbūvēt stāvlaukumu.

Pašvaldība līdzfinansēs Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pagalma sakārtošanu un Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizāciju, kam piesaistīts LEADER programmas finansējums. Tāpat turpināsies projektēšanas darbi Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra ēkas un Kuldīgas kultūras centra pārbūvei, kā arī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas mazās sporta zāles pārveidei par multifukcionālu centru.

Lai uzlabotu infrastruktūru un sniegtu atbalstu novadā strādājošajiem uzņēmējiem, pašvaldība 2018.gadā plāno sākt Jelgavas, Graudu un L. Paegles ielas rekonstrukciju, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Tāpat turpināsies pērn iesāktā apjomīgā grants ceļu sakārtošana visos novada pagastos - arī šos uzlabojumus līdzfinansē ES. Tāpat, atbalstot uzņēmējus, izstrādās Zaļās ielas pārbūves un Ēdoles ielas posma atjaunošanas būvprojektu. Kā ik gadu, pašvaldība rīkos konkursu "Uzņēmēju un amatnieku gada balva", uzņēmēju dienas un uzņēmēju brokastu pasākumus. Turpinot pērn iesākto tradīciju, arī šogad gan pavasarī, gan rudenī norisināsies restorānu nedēļa "Kuldīgas garša". Vēl pašvaldība atbalstīs mājražotāju kooperatīvu "Kuldīgas labumi", kā arī līdzfinansēs projektu piesārņotas teritorijas Siltumnīcu ielā 12 attīrīšanu, kam piesaistīts Eiropas līdzfinansējums.

Arī 2018.gadā lielu vērību pašvaldība pievērsīs Kuldīgas vecpilsētas sakārtošanai un vēsturisko ēku atjaunošanai, skaidroja domē. Pārmaiņas gaida Adatu fabrikas kvartāls, ko kuldīdznieki pazīst arī kā vecās slimnīcas teritoriju: šogad iecerēts sākt Kuldīgas Mākslas un radošā kvartāla telpu pārbūvi Kalpaka ielā 4, savukārt pēc valsts pasūtījuma turpināsies būvprojekta izstrāde nama Kalpaka ielā 1 atjaunošanai, izveidojot šajā ēkā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju parku. 2018.gadā norisināsies arī torņa Liepājas ielā 37 atjaunošana, iekārtojot tajā Adatu fabrikas ekspozīciju.

Arī 2018.gadā pašvaldība līdzfinansēs vecpilsētas ēku un valsts kultūras pieminekļu pagastos glābšanas programmu, kas ļauj ēku īpašniekiem saņemt atbalstu to sakārtošanai. Baznīcas ielā 30 turpināsies būvdarbi, kā rezultātā tiks izglābta unikāla ugunsgrēkā cietusi Kuldīgas vecpilsētas ēka un taps jaunas, plašākas telpas Kuldīgas Restaurācijas centram. Pašvaldība arī nodrošinās līdzfinansējumu Rendas baznīcas jumta remontam un Īvandes baznīcas pamatu sakārtošanai, kam piesaistīts LEADER programmas līdzfinansējums. Savukārt Ventas krastā iecerēts iekārtot pastaigu takas un uzbūvēt skatu torni.

Kuldīgas novadā arī 2018.gadā tiks organizēti pasākumi, kas jau kļuvuši par novada atpazīšanas zīmēm un pulcē ievērojamu skaitu apmeklētāju. Novada iedzīvotājus un viesus priecēs Kuldīgas pilsētas svētki "Dzīres Kuldīgā", pavasara palu šovs "Lido zivis Kuldīgā", Hercoga Jēkaba gadatirgus, ziemas festivāls "Notici brīnumam", starptautiskais skatuves mākslas festivāls "Teātris ir visur Kuldīgā", Baltā galdauta svētki 4.maijā, 18.novembra svinības, Jautrā mašīntalka Padurē, Ūsiņi Ķoniņciemā, starptautiskās sacensības vieglatlētikā "Kuldīgas Katrīnas kauss", Velodiena, Velonakts un daudzi citi pasākumi. Desmito reizi Kuldīgā norisināsies Kārļa Davidova starptautiskais čellistu konkurss. Šogad Kuldīga būs Kurzemes Mākslas un dzejas dienu norises vieta. Notiks arī Kuldīgas Mākslinieku rezidences plenēri, būs apskatāmas augstvērtīgas izstādes. Kuldīgas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki kuplā skaitā dosies uz Rīgu, lai novadu pārstāvētu XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos.

Dome apstiprinājusi arī pašvaldības speciālo budžetu, kurā dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 60 000 eiro apmērā, bet autoceļu fonda ieņēmumi – 829 488 eiro. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā speciālajā budžetā bija 133 796 eiro. Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti vides aizsardzībai novadā, kam tērēs 73 221 eiro, bet autoceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai izlietos 950 063 eiro.