Kuldīgas novadā aicina pieteikt talkošanas vietas Lielajai talkai

Kuldiga24.lv

Katru gadu Kuldīgas novadā aprīlis tiek izsludināts par "Spodrības mēnesi", kurā visi pilsētas un novada iedzīvotāji, uzņēmumi, izglītības un pašvaldības iestādes tiek aicinātas sakopt savu namīpašumu un teritoriju, informēt pašvaldību par nekoptām vietām un ieteikt, kā tās sakārtot.

Kā pilsētas informācijas portālu Kuldiga24.lv informēja Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone, aicina iedzīvotājus pieteikt talkošanas vietas līdz 22.aprīlim Lielās talkas organizatorei Kuldīgā – novada pašvaldības vides speciālistei Dacei Jansonei pa tālruni 63321903, 27025423 vai e-pastā: dace.jansone@kuldiga.lv, lai 23.aprīlī varam sakopt teritorijas vecpilsētā un Ventas krastos. Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs iedzīvotāji var saņemt informāciju par talkas norisi pagastos un arī baltos atkritumu maisus. Oficiāli pieteiktās talkas vietas var apskatīt mājas lapā www.talkas.lv .

Par atkritumu maisu saņemšanu jāinteresējas no 18.aprīļa pie SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" dispečeres Daces Grehovas pa tālruni 63322380 vai 26674543, Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā. Par pilnajiem atkritumu maisiem obligāti jāpaziņo Grehovai vai pagastu pārvaldēs, lai zinātu to savākšanas vietas un varētu nogādāt atkritumu poligonā. Svarīgi atcerēties, ka Lielās talkas atkritumi nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkritumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Lielā talka ir koplietošanas teritoriju sakopšanas pasākums katrā pilsētā un novadā, kurā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

Aicina iedzīvotājus jau tagad, negaidot Lielo talku, sākt savu teritoriju "inventarizāciju" – varbūt ir sakrājušies atkritumi, kurus var, vispirms sašķirojot, bez maksas nogādāt SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, jo no privātpersonām un komersantiem bez maksas pieņem šādus atsevišķi sašķirotus atkritumus: stiklu (burkas un pudeles); PET (plastmasas dzērienu) pudeles; plastmasu (kanniņas, piena, šampūna un citas līdzīgas pudeles, iepirkuma maisiņus); metālu (konservu kārbas un skārda bundžas); papīru, kartonu (grāmatas bez vākiem, papīrus, avīzes, žurnālus, bukletus); plēvi (lauksaimniecības, celtniecības, siltumnīcu, kūdras, skābbarības ruļļu); nolietotās elektroiekārtas.

Lai arī Lielā talka tiek organizēta jau astoto gadu, bet "Spodrības mēnesis" vēl senāk, tomēr aicinu ikvienu pilsētas iedzīvotāju būt atbildīgam un savu īpašumu uzturēt kārtībā regulāri, gan sakopjot teritoriju, gan savācot un nodot sadzīves atkritumus tam paredzētajās vietās un noteiktajā kārtībā, bet nekādā gadījumā tos "pa kluso" neizgāzt pilsētas mežos vai citā nepieskatītā pilsētas teritorijā!