Laika ziņas

Laika ziņas Kuldīga

Šobrīd
Apmācies
+10°C
Apmācies
  • 1,1 m/s R-DR1,1 m/s R-DR
  • 1005 mm Hg
  • 83 % mitr.
  • 10 °C sajūta
Laika prognoze
Apmācies
Trešdien
25.04
4..+11
Iespējams lietus
Ceturtdien
26.04
4..+13
Iespējams lietus
Piektdien
27.04
3..+12
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Iespējams lietus Nakts Iespējams lietus 1001
mm Hg

5,8 m/s
R-DR
90%
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1002
mm Hg

5,8 m/s
R-DR
84%
Apmācies Diena Apmācies 10° 1003
mm Hg

7,2 m/s
R-DR
65% 10°
Pārsvarā apmācies Vakars Pārsvarā apmācies 1002
mm Hg

3,1 m/s
R-DR
68%