Laika ziņas

Laika ziņas Kuldīga

Šobrīd
Lietus
+11°C
Lietus
  • 8,9 m/s R8,9 m/s R
  • 1004 mm Hg
  • 94 % mitr.
  • 11 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Sestdien
23.06
8..+18
Iespējams lietus
Svētdien
24.06
8..+17
Iespējams lietus
Pirmdien
25.06
9..+18
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 10° 1008
mm Hg

3,1 m/s
D-DR
90% 10°
Skaidrs Rīts Skaidrs 11° 1009
mm Hg

2,2 m/s
D-DR
90% 11°
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 17° 1010
mm Hg

2,8 m/s
R-DR
54% 17°
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 16° 1011
mm Hg

2,8 m/s
Z
72% 16°