"Pieci soļi", IK

Kontakti
  • Social networks
Apraksts

Piedāvājam Jūsu uzņēmumam drošas un likumam atbilstošas darba vides sakārtošanu. Darbus veic kompetents darba aizsardzības speciālists. Darba aizsardzības pakalpojuma piedāvājumā ietilpst darba vides risku audits un pirmreizēja darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde, kurā ietverti tādi pasākumi kā darba aizsardzības politikas izstrāde, darba aizsardzības sistēmas izveidošana, darba vides iekšējās uzraudzības plāna izstrāde, darba vides risku novērtēšana, kontrolmērījumu veikšana, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde, instrukciju izstrāde, individuālo aizsardzības līdzekļu saraksta izstrāde, obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana, darba aizsardzībai nepieciešamo žurnālu ieviešana, rīkojumu izstrāde, nepieciešamo drošības zīmju uzstādīšana, ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde, nepieciešamo drošības zīmju noteikšana un uzstādīšana, evakuācijas plāna izstrāde, darbinieku apmācība. 

Atslēgvārdi

Darba aizsardzība, datu aizsardzība, datu drošība, vispārīgo datu aizsardzības regula, privātpersonu datu aizsardzība, personas datu aizsardzība, darba drošība, datu apstrāde, kompetentais speciālists, darba drošības speciālists, darba aizsardzības speciālists, datu speciālists, darba tiesības, darba drošības organizēšana, darba drošības konsultācijas, datu apstrādes reģistra izveide, uzturēšana, datu drošības audits, riska analīze, GDPR datu regula, datu aizsardzības regula, datu subjekts, privātuma aizsardzība, klienta pārstāvniecība datu aizsardzības inspekcijā, sertificēts datu aizsardzības speciālists, Inta Umbraška, darba aizsardzības speciālists, darba drošības speciālists, Kuldīga, Liepāja, Saldus, Ventspils, Talsi, Tukums, Rīga, Kurzeme.