Gunta Laizāne, zvērināts advokāts

Gunta Laizāne, zvērināts advokāts

Pilsētas laukums 2, 309.kab., Kuldīga, LV-3301
+371 29258198 +371 29258198

Apraksts

Zvērināta advokāte Gunta Laizāne ar prakses vietu Kuldīgā sniedz advokāta pakalpojumus un juridisko palīdzību Kuldīgā, Kurzemē un citviet Latvijā. Sniedz juridiskas konsultācijas, gatavo juridiskus dokumentus, aizstāv un pārstāv tiesā personu likumīgās intereses, risina personām nepieciešamos jautājumus valsts un pašvaldību institūcijās, veic citas juridiskas darbības. Piekrīt tam, ko teicis Latvijas pirmās brīvvalsts tieslietu ministrs Hermanis Apsītis: “Kur ir tiesības, tur ir kārtība, kur kārtība, tur drošība, bet, kur drošība, tur miers un saticība.”

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis +371 29258198
E-pasts laizaneg@inbox.lv
Darba laiks:
(sazinoties telefoniski vai e-pastā)
Darba laiks:
sazinoties telefoniski vai e-pastā

Atslēgvārdi

Zvērināts advokāts Gunta Laizāne, zvērināts advokāts, advokāti, advokāte, advokātu birojs, advokāta pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tieslietas, jurists, juristi, jurista pakalpojumi, jurists nekustamo īpašumu jautājumos, advokātu konsultācijas, juridiskās konsultācijas, juristu pakalpojumi, juridiskā konsultācija, cik maksā advokāts, zvērinātu advokātu saraksts, juridiskās palīdzības administrācija, valsts nodrošināta juridiskā palīdzība, pārstāvība, pārstāvība tiesā, pārstāvība instancēs, aizstāvība, civillieta, civillietas, krimināllieta, krimināllietas, administratīvās lietas, administratīvais pārkāpums, administratīvo pārkāpumu lietas, mantojuma lietas, darba tiesības, darba tiesiskās attiecības, dzīvokļu tiesības, īpašuma tiesības, parādu piedziņa, ģimenes lietas, laulības šķiršana, paternitāte, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesības, aizgādība, rīcībspējas ierobežošana, kasācija, kasācijas sūdzība, apelācija, apelācijas sūdzība, tieslietas, sūdzības, prasības, pieteikumi, paskaidrojumi, izlīgums, iesniegumi, konsultācijas, pārstāvība, advokāts krimināllietās, advokāts civillietās, konfliktu situāciju risinājumi, darījumi ar nekustamo īpašumu, līgumu, (pirkuma, nomas, īres, darba, uzņēmuma, dāvinājuma, pakalpojumu) sagatavošana, zemes noma, komerctiesības, dibināšanas, reģistrācijas, reorganizācijas un likvidācijas dokumentu sagatavošana, valsts un pašvaldības manta, valsts un pašvaldību institūcijas, advokat, labs advokāts civillietās, juridiskie, advokātu, advokāts Kuldīga, tiesvedība, klientu interešu pārstāvēšana. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā