Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Medicīniskā palīdzība
Kontakti
  • Social networks
Darba laiks
  • Pr. 8:00-12:00, 13:00-18:00
  • Ot. 8:00-12:00, 13:00-17:00
  • Tr. 8:00-12:00, 13:00-17:00
  • Ce. 8:00-12:00, 13:00-17:00
  • Pk. 8:00-16:00
  • Se. -
  • Sv. -
  • Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!!! Lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” ir iespējams telefoniski vai pa e-pastu iepriekš vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku, lai pieteiktu sociālās palīdzības kārtošanu Jums vēlamā laikā. Informācijas tālrunis klientiem: 63350107; e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv
Apraksts

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "SOCIĀLAIS DIENESTS" ir Kuldīgas novada Domes pārraudzībā esoša pašvaldības aģentūra, kas 2005. gadā izveidota saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai Kuldīgas novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī veicinātu labvēlīgas sociālās vides veidošanos pašvaldības teritorijā. Darbs ar klientiem tiek organizēts pēc klientu pieprasījuma principa: * sociālā palīdzība; * sociālais darbs ar pilngadīgām personām; * sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem; * sociālais darbs ar cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem; * sociālais darbs ar senioriem; * sociālais darbs ar bērniem/jauniešiem ar antisociālu uzvedību; * sociālais darbs ar atkarīgām personām. Aģentūras struktūrā ir Dienas centrs personām ar invaliditāti, ģimeņu konsultēšanas centrs, un "Sociālā atbalsta - resursu centrs". Šīs struktūrvienības ir reģistrētas LR Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Atslēgvārdi

Sociālā aprūpe, sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi, ģimenes atbalsta centrs, dienas centrs. Sociālais dienests Kuldīgā. Sociālā palīdzība, sociālā rehabilitācija, veselības veicināšana, aprūpes pakalpojumi, sociālais atbalsts, sociālā korekcija, sociālais darbs Kuldīgā, atkarību profilakse, sociālie pakalpojumi Kuldīgā, dienas aprūpes centrs, sociālais dienests, bērniem, senioriem, pensionāriem, grūtībās nonākušie, vardarbības seku novēršana, palīdzība krīzes situācijā. Domubiedru grupas. Sociālais darbinieks. Kompensācija. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pabalsts, pabalsti. Krīzes centrs. Aprūpe mājās. Klientu ērtībai Kuldīgas novada p/a "Sociālais dienests" piedāvā izmantot attālinātā, jeb e-iesnieguma veidlapas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanai, kā arī pašvaldības sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu pieprasīšanai. Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad personas personīgā ierašanās sociālajā dienestā ir apgrūtināta vai pat neiespējama. https://socialais.kuldiga.lv/infografikas/.